Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder och bättre affärer!

 

Jag tror på engagemang! Jag tror att människor som har ett tydligt syfte med det de gör, som förstår hur deras egna insatser påverkar en större helhet, som får rätt förutsättningar att utföra det som förväntas av dem och som blir bekräftade och får uppskattning, blir engagerade och beredda att anstränga sig mer för att bidra.

Jag tror att kunder hellre väljer en leverantör med engagerad personal, än en med personal som bara gör sitt jobb. Och du vill väl att kunderna ska välja just ditt företag?

Jag hjälper dig som ledare att utveckla ditt ledarskap för att skapa engagemang hos dina medarbetare och jag hjälper dig att ta fram strukturer och processer som stödjer detta i din verksamhet. Det kallas performance management.

Det handlar om att ha tydliga mål för verksamheten och att bryta ned dem till tydliga förväntningar på varje medarbetare och att de av egen fri vilja gör det du förväntar dig av dem - för att de vill det, för att de bryr sig, för att det är viktigt för dem att bidra.

Att leda är att få andra att av fri vilja utföra det som förväntas av dem!

Vill du lyfta ditt ledarskap och dina medarbetare till en högre nivå?

Ring 0733-607 007 så pratar vi om saken.

Eller maila kontakt@mbck.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder och bättre affärer.