Om Marit Barklund 

     

Sedan 2006 har jag  coachat Vd:ar i mindre bolag, chefer och andra nyckelpersoner, egenföretagare och privatpersoner till att åstadkomma nya resultat i sina företag och sina liv.

Jag har ägnat mig åt ledarskap och att styra upp organisationer i olika former i hela mitt liv. När jag var 12 år fick jag mitt första uppdrag som ledare i en ryttarförening, och på den vägen är det. Sedan oktober 2010 driver jag mitt eget företag.

Mina meriter och erfarenheter kan sammanfattas enligt följande:

  • Har coachat ett stort antal VD:ar i mindre bolag (5-50 anställda)

  • Har coachat chefer och nyckelpersoner på olika nivåer i alla storlekar på företag.

  • Har skräddarsytt och genomfört workshops och utbildningar för ledningsgrupper och medarbetare inom områden som strategisk omvärldsanalys, verksamhetsutveckling, mål, ledarskap och motivation, karriärplanering etc.

  • Har arbetat som ledare med eget personalansvar och ansvar för en omfattande verksamhet i sex år.

  • Har karriärcoachat ett par hundra individer, allt från högt utbildade akademiker till nyanlända, outbildade invandrare.

  • Utbildning i målbaserat ledarskap

  • Coachutbildning godkänd av International Coach Federation.

  • Teamcoachutbildning.

  • Fil kand-examen i beteendevetenskap. Programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala Universitet.

  • Ledare i ett antal ideella organisationer under uppväxt och studietid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder och bättre affärer.