För små för en HR-avdelning, men jobbet måste ju göras

 

Hur genomtänkta är de utvecklingssamtal du håller? Är de ett användbart ledningsverktyg som hjälper er att nå målen i verksamheten?

Behöver du rekrytera, men har inte riktigt tiden att lägga på administration och intervjuer för att få fram några guldägg att välja på?

Har du de policydokument som krävs för din verksamhet?

Jag hjälper dig inom ett antal olika områden som en personalavdelning vanligtvis sköter. Kontakta mig så diskuterar vi hur dina behov ser ut. Det jag inte kan lösa på egen hand löser jag med hjälp av mitt breda nätverk.

Ring 0733-607 007 så pratar vi om saken.

Eller maila kontakt@mbck.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder och bättre affärer.