Exempel på nyligen genomförda uppdrag

 

 

Jag jobbar inte med färdiga koncept eller program, utan gör en behovsanalys av er situation och vad ni vill åstadkomma. Utifrån den föreslår jag ett upplägg som passar er. Nedan beskrivs kortfattat mina senaste uppdrag.

Revisionsbyrå
Ny process för utvecklingssamtal. Tog fram mallar för samtalsstöd, med tydlig koppling till affärsmålen och fokus på utveckling av både medarbetaren, företaget och cheferna. Arbetade fram en process för hur utvecklingsplanerna ska följas upp och hållas aktuella under hela verksamhetsåret.

Revisionsbyrå
Rekrytering av fyra nya medarbetare, på grund av expansion i bolaget.

Internationellt utbildningsföretag 1
Facilitering av process för att ta fram en femårig affärsplan. Skapade mål och vision och jobbade med Alexander Osterwalders affärsmodell för att identifiera utvecklingsområden och göra åtgärdsplan. Sex workshops med ledning och anställda.

Internationellt utbildningsföretag 2
Coaching av VD under en omorganisation.

Retail
Coaching av VD i samband med stor förändringsprocess.

Privatpersoner
Hjälpt en mängd personer med karriärplanering, ansökningar, och intervjuträning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder och bättre affärer.