För många, för långa, för ostrukturerade möten dödar engagemanget

Har det hänt att ni har haft möten på ditt företag där folk droppar in under de första 20 minuterna, att diskussionerna handlat om frågor  långt bortanför  agendan, att det känts som att mötet aldrig ska ta slut, att du när mötet är slut inte vet riktigt vad ni kom överens om egentligen och att någon direkt uppföljning på vad det nu var ni beslutade aldrig riktigt sker? Har det hänt att du känt dig besvärad av att gå på ett möte för du behöver ju faktiskt JOBBA egentligen?

Detta förekommer ständigt i företag och organisationer. Jag tycker det är förödande! Så mycket arbetstid och så mycket klokskap som går förlorad. Tid och engagemang som skulle kunna läggas på att fokusera på att utveckla verksamheten till att kontinuerligt bli bättre och bättre och bättre... På möten ska man JOBBA - tillsammans.

Vill du använda mötena på ditt företag på ett bättre sätt?

Ring 0733-607 007 så pratar vi om saken.

Eller maila kontakt@mbck.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder och bättre affärer.